TH | EN
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต > การตรวจสอบคุณภาพ

การตรวจสอบคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ของเราผลิตขึ้นภายใต้ระบบ Electric Resistance Welded production system (ERW) อีกทั้งบริษัทได้มีการพัฒนาระบบและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละขั้นตอน จัดให้มีระบบตรวจสอบอย่างละเอียด โดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการ โดยเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบวัตถุดิบ จนกระทั่งสำเร็จออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งมอบให้กับลูกค้าได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานอย่างแท้จริง
 
1. ตรวจสอบวัตถุดิบ
 
1.1 ตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีโดยใช้เครื่อง SPECTROMETER
1.2 ทดสอบแรงดึง โดยใช้เครื่อง Tensile test
2. การตรวจสภาพทั่วไปของท่อ
2.1 การตรวจสอบความตรงของท่อ
2.2 การตรวจสอบสภาพผิวของเนื้อเหล็ก
3. การตรวจสอบขนาดของท่อ
3.1 การตรวจสอบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ
3.2 การตรวจสอบความยาวของท่อ
3.3 การตรวจสอบความหนาผนังท่อ
3.4 การตรวจสอบน้ำหนักของท่อ
4. การตรวจสอบตะเข็บท่อ (รอยเชื่อม) โดยใช้เครื่อง EDDY CURRENT FLAW DETECTOR
5. การทดสอบความทนต่อความดันของท่อ โดยใช้เครื่อง HYDROSTATIC PRESSURE TEST
6. การทดสอบคุณสมบัติทางกล
6.1 การดัดโค้ง
6.2 การกดแบน
6.3 การขยายบาน
7. การตรวจสอบความหนาของสังกะสี และความเรียบ
8. การตรวจสอบเกลียว โดยใช้ THREADED RING GAUGE
9. การตรวจสอบการยืดเกาะของสีรองพื้นกันสนิม
   

แปซิฟิกไพพ์ ท่อเหล็กคุณภาพมาตรฐานระดับสากล