TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารจากเรา

PAP น้อมถวายสักการะพระบรมศพ
(คลิกที่รูปเพื่ออ่าน)
กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน 2560
(คลิกที่รูปเพื่ออ่าน)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ "เยี่ยมชมโรงงาน ประจำปี 2560"
(คลิกที่รูปเพื่ออ่าน)
อีกก้าวสำคัญในการต่อต้านการทุจริต
(คลิกที่รูปเพื่ออ่าน)
TAMOSE จับมือ KAYTUMADI ขยายตลาดสินค้าท่อเหล็ก และวัสดุก่อสร้างสู่ประเทศพม่า
(คลิกที่รูปเพื่ออ่าน)
PAP ร่วมรักษ์โลก
(คลิกที่รูปเพื่ออ่าน)
กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน 2559
(คลิกที่รูปเพื่ออ่าน)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ "เยี่ยมชมโรงงาน ประจำปี 2559"
(คลิกที่รูปเพื่ออ่าน)
สัมมนาทางเลือกใหม่ "ท่อระบบดับเพลงอัตโนมัติ"
(คลิกที่รูปเพื่ออ่าน)
คณะกรรมการบริษัท เยี่ยมชมกระบวนการผลิต PM3
(คลิกที่รูปเพื่ออ่าน)
กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงงาน 2558
(คลิกที่รูปเพื่ออ่าน)
PAP มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย เนปาล
(คลิกที่รูปเพื่ออ่าน)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ "เยี่ยมชมโรงงาน ประจำปี 2558"
(คลิกที่รูปเพื่ออ่าน)
เพิ่มความรู้ มุ่งสู่ความเข้าใจ การใช้ท่อเหล็ก
(คลิกที่รูปเพื่ออ่าน)
เพิ่มเติมความรู้ มุ่งสู่ความเข้าใจ เรื่อง " การใช้ท่อเหล็ก "
(คลิกที่รูปเพื่ออ่าน)
จัดบรรยายวิชาการ บินตรงให้ความรู้ " การใช้ท่อเหล็กในงานก่อสร้าง"
(คลิกที่รูปเพื่ออ่าน)
ร่วมแสดงความยินดีกับ CEO
(คลิกที่รูปเพื่ออ่าน)
เรียนกับตัว เผยแพร่ความรู้จริง
(คลิกที่รูปเพื่ออ่าน)
เดินหน้าเต็มที่ ผู้นำทางการตลาด แปซิฟิกไพพ์
(คลิกที่รูปเพื่ออ่าน)
บริษัท เซกิซุย เยี่ยมชมโรงงาน PM3
(คลิกที่รูปเพื่ออ่าน)
เยี่ยมชมโรงงาน 2557
(คลิกที่รูปเพื่ออ่าน)
PAP สนับสนุนการศึกษาให้แก่บัญชี จุฬาฯ
(คลิกที่รูปเพื่ออ่าน)
เยี่ยมชมโรงงาน 2556
(คลิกที่รูปเพื่ออ่าน)
แปซิฟิกไพพ์ร่วมทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
(คลิกที่รูปเพื่ออ่าน)